Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Promoterte artikler

Landskonferansen i palliasjon 2020

17. januar 2020
UTSETTES til MARS 2021 pga. Coronavirus-pandemien. Vår nasjonale palliasjonskongress er viktig! Ikke minst for utvikling av palliativ medisin som eget fagområde. Den organiseres av våre to organisasjoner NFP og NFPM i samarbeid med Kompetansesentrene i lindrende behandling, i år er det Helse Sør-Øst som er vert. Vi vil oppfordre til å ikke gå glipp av Landskonferansen 2020 selv om den nå altså må utsettes til 2021!