Koder og takster

Informasjon om koder og takster

KODEGRUPPEN OG PALLIATIV KODEPRAKSIS .

Kodegruppen har som oppgave å rådgi og tolke regelverk som til enhver tid bestemmes av Helsedirektoratet. Det skal være en hjelp til korrekt og lik praktisering av koding og dermed refusjoner i sykehus, men også kunne være et hjelpemiddel for god og pålitelig statistikk på aktivitet.  Kodegruppen består av representanter fra Kompetansesentrene og fra NFPM.  

Det er Helsedirektoratet som bestemmer kodene, og dette er basert på tolking av Handlingsprogrammet slik at kvalitet (organisering og kompetanse) er knyttet opp mot refusjonene.  Dette framkommer i ISF-regelverk (innsatsstyrt finansiering) hvert år. 

Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30:  Annen palliativ behandling. Denne koden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE refusjonstillegget for palliativ behandling. Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når prosedyrekoder benyttes.

Nedenfor følger oversikt over Kodegruppens forståelse av nåværende regelverk for 2022: