Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Faglige ressurser

Koder og takster

Informasjon om koder og takster
6. februar 2012

NYE RETNINGSLINJER FOR PALLIATIV KODEPRAKSIS .

Fra 01.01.2020 er det ikke lenger nasjonale særkoder som skal brukes, men medisinske prosedyrekoder (WRBA0020-24). DRG-vektingen som har vært nyttet i 2019 - med relativt lik vekting mellom tilsyn av pasient på annen avdeling og for hovedansvar for pasient på egen avdeling - ser ut til å fortsette også i 2020. Styret i NFPM mener at denne praksis ikke stimulerer til å ha egne palliative sengeposter, og da heller ikke bidrar til å stimulere til videre utvikling av palliasjon som fag og som spesialitetsområde. Likeledes kan det se ut til at ambulant palliativ virksomhet vil lide under de endringer som planlegges. Vi mener det bør være samsvar mellom koding, DRG-vekting og NOU/Stortingsmelding. Dette sysnpunkt er videreformidlet til Helsedirektoratet.