Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Veileder utgitt av Helsedirektoratet 01.04.2013.