Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Nasjonale faglige veiledere i palliasjon

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Veileder utgitt av Helsedirektoratet 01.04.2013.
29. mars 2015