Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet publiserte 14. september 2018 nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene gjelder for personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Se knapp nedenfor.