Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Nasjonale faglige veiledere i palliasjon

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet publiserte 14. september 2018 nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene gjelder for personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Se knapp nedenfor.
30. oktober 2018