Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen er utgitt av Helsedirektoratet, siste versjon ble publisert 14.10.2019.