Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Nasjonale faglige veiledere i palliasjon

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen er utgitt av Helsedirektoratet, siste versjon ble publisert 14.10.2019.
6. februar 2012