Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Nasjonale faglige veiledere i palliasjon

Pårørendeveileder

Helsedirektoratet publiserte i januar 2017 en veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
14. februar 2018