Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Nasjonale faglige veiledere i palliasjon

Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase 2014

Retningslinjene ble vedtatt av Den norske legeforenings sentralstyre 17. juni 2014.
6. februar 2012

Retningslinjene er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe ledet av Reidun Førde. Formålet med retningslinjene er å bidra til at pasienter med behandlingsrefraktære plager får tilstrekkelig lindring samtidig som det tilstrebes at sederingen ikke framskynder døden. 

Artikkel fra Tidsskrift for Den norske legeforening:

Førde R, Materstvedt L J, Markestad T et al. Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer. Tidsskr Nor Legeforen – nr 3-10. februar 2015, publisert først på nett 5. januar 2015.