Norsk forening for smertemedisin

Aktuelle saker

NFSMs Samspill- og Rekrutterings-pris for 2019 tildeles dr. Roar Dyrkorn

Roar Dyrkorn er klinisk farmakolog, spesialist i allmennmedisin og prosjektleder i KUPP – "Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter" som er et offentlig finansiert, produsentuavhengig tilbud om faglig oppdatering til norske allmennleger.
17. januar 2020
Roar Dyrkorn mottar pris
Roar Dyrkorn mottar prisen

KUPP drives av RELIS i samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene på universitetssykehusene i de ulike helseregionene og har nå en pågående kampanje i forhold til riktig foreskriving av opioider.

Norsk Forening for Smertemedisin gratulerer Roar Dyrkorn og KUPP med SR-prisen i år!