Norsk forening for smertemedisin

Aktuelle saker

Se opptak fra webinaret om den vanskelige opioidbehandlingen 29.3.2022

Arrangør: Norsk forening for smertemedisin, NFSM
14. april 2022
  • Kunnskapsbasert bruk av opioider: KUPP
  • Kontroll- og nedtrapping av etablert overforbruk: Kommuneoverlege Cato Innerdal, Molde
  • Iatrogen opioidavhengighet. Hvilken plass har substitusjonsbehandling og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)? Overlege Minna Hansen, Tromsø