Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for smertemedisin

Fag

Regler for godkjenning i kompetanseområde smertemedisin

Vedtatt av sentralstyret 18. januar 2017, revidert 19. juni 2018.
18. desember 2019
  1. Krav til spesialitet
    Spesialistgodkjenning i en medisinsk spesialitet.

  2. Krav til tjeneste a. Minimum 6 måneders fulltids tjeneste på tverrfaglig smertesenter/-klinikk eller

    b. 4 ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig smertediagnostikk og behandling, hvorav minimum 1 uke på smertesenter ved universitetssykehus, og 60 timer deltakelse i smågruppevirksomhet.

  3. Kursutdanning 80 timer obligatoriske kurs for kompetanseområde. 

og

40 timer relevante kurs i smertemedisin godkjent for kompetanseområdet. Inntil 20 timer valgfrie kurs kan erstattes av relevant publisert forskning.

Utfylt attestasjonsskjema legges ved søknad om godkjenning.

Diplomkurs i avansert smertemedisin i regi av The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI), og/eller godkjent kursprøve i European Diploma in Pain Medicine (EDPM), i regi av European Pain Federation (EFIC), anses som jevngode med ovennevnte utdanningsprogram. Dokumentasjon av godkjent SSAI-kurs og/eller godkjent kursprøve i EDPM gir grunnlag for godkjenning i kompetanseområdet.