Regler for godkjenning i kompetanseområde smertemedisin

Vedtatt av sentralstyret 18. januar 2017, revidert 19. juni 2018.
  1. Krav til spesialitet
    Spesialistgodkjenning i en medisinsk spesialitet.

  2. Krav til tjeneste a. Minimum 6 måneders fulltids tjeneste på tverrfaglig smertesenter/-klinikk eller

    b. 4 ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig smertediagnostikk og behandling, hvorav minimum 1 uke på smertesenter ved universitetssykehus, og 60 timer deltakelse i smågruppevirksomhet.

  3. Kursutdanning 80 timer obligatoriske kurs for kompetanseområde. 

og

40 timer relevante kurs i smertemedisin godkjent for kompetanseområdet. Inntil 20 timer valgfrie kurs kan erstattes av relevant publisert forskning.

Utfylt attestasjonsskjema legges ved søknad om godkjenning.

Diplomkurs i avansert smertemedisin i regi av The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI), og/eller godkjent kursprøve i European Diploma in Pain Medicine (EDPM), i regi av European Pain Federation (EFIC), anses som jevngode med ovennevnte utdanningsprogram. Dokumentasjon av godkjent SSAI-kurs og/eller godkjent kursprøve i EDPM gir grunnlag for godkjenning i kompetanseområdet.