Norsk forening for smertemedisin

For å nå våre mål skal foreningen blant annet:
  • bidra til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med akutte og langvarige smerter. 
  • påvirke helsemyndigheter og helseinstitusjoner til å prioritere smertebehandling og smerteforskning.
  • samarbeide med andre fagmedisinske grupper innen Den norske legeforening og Norsk Smerteforening for å oppnå disse mål.  

Det er for tiden stor aktivitet på flere av disse områder. Vi har bidratt sterkt til å gjøre smertemedisin til et nytt kompetansområde. Videre har vi jobbet frem en veileder for drift av smertepoliklinikker. Vi jobber også med å bedre utdannelsen i smertemedisin, både overfor studentene, for  leger og som ledd i mer tverrfaglig undervisning.

Du kan bli medlem ved å ta kontakt med medlem@legeforeningen.no