Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin

Om oss

Styret

profilbilde
Leder
Jan Erik Nilsen
Arbeidssted: Akuttklinikken - OUS
profilbilde
Medlem
Sindre Mellesmo
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Espen Rostrup Nakstad
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
profilbilde
Medlem
Beate Nilsen
Arbeidssted: Oslo kommune
profilbilde
Medlem
Else-Marie Ringvold
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
profilbilde
Medlem
Erik Myrvang Salvador
profilbilde
Medlem
Kristin Åkerøy
Arbeidssted: Sykehuset Namsos