Norsk hjerneslagforening

Norwegian Stroke Organisation (NSO)

Foreningens formål

Formålet for Norsk Hjerneslagforening er å fremme utveksling og spredning av informasjon om hjerneslag, skape et forum for å diskutere prioriteringer innenfor slagmedisin og forskning, å støtte nasjonalt og internasjonalt samarbeid om nevrovaskulær behandling og forskning, og å organisere årlige medlemsmøter om slagsykdommer. Foreningen ledes av et styre med 8 leger, som representerer hver av helseregionene og som har erfaring og kompetanse i nevrovaskulær medisin gjennom klinisk arbeid og forskning. Det tilstrebes faglig bredde i styret og fagrepresentasjonen omfatter nevrologi, indremedisin, geriatri, nevroradiologi, nevrokirurgi og pediatri. Medlemmer kan være leger engasjert i pasienter med nevrovaskulære sykdommer. Støttemedlemmer kan være personer som støtter foreningen og dets formål.

Hjerneslag illustrasjonsbilde fra Colourbox.com