ESO - European Stroke Organisation

NSO er en organatorisk medlem av ESO, som deler det samme  målet om effektiv forebygging og behandling av hjerneslag.