Norsk hjerneslagforening

Norwegian Stroke Organisation (NSO)

2022

6. møte om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt

Velkommen til det 6. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt på Domus Medica ved Rikshospitalet 5.4.22 kl 10.
31. januar 2022