Norsk hjerneslagforening

Norwegian Stroke Organisation (NSO)

Aktuelt

Bergenkonferanse 2020

Vi ønsker velkommen til årets Bergenskonferanse for Norsk hjerneslagforening.
9. september 2020
Bryggen i Bergen. Foto: Colourbox.com fotograf: azgek
Bryggen i Bergen. Foto: Colourbox.com fotograf: azgek