Bergenkonferansen 2022

Bergen fra Ulrikken. Foto: Istockphoto.com
Bli med på Bergenskonferansen. Foto: Istockphoto.com

Kasuistikk-konkurranse 2022

Har du en spennende kasuistikk og er under 35 år? Meld deg på til årets kasuistikk-konkurranse!

Tre av de innsendte kasuistikker blir invitert til å presenteres på møtet. Den beste kasuistikken premieres med et reisestipend til en internasjonal hjerneslagkonferanse, opptil 15 000 NOK.Abstrakt på maksimalt 250 ord sendes som Word-dokument innen 30.09.2022 til Programkomiteen for Bergenkonferansen v/ Annette Fromm, på e-post atfm@helse-bergen.no. Lykke til !