Norsk hjerneslagforening

Norwegian Stroke Organisation (NSO)

Arrangementer

Bergenkonferansen 2022

Bergenkonferansen 2022 avholdes den 03.04. november.
20. september 2022
Bergen fra Ulrikken. Foto: Istockphoto.com
Bli med på Bergenskonferansen. Foto: Istockphoto.com