Norsk hjerneslagforening

Norwegian Stroke Organisation (NSO)

Om oss

Kontakt: NorwegianStrokeOrg@gmail.com


Styret i foreningen

Profilbilde
Leder
Kurz, Friedrich Martin Wilhelm
Profilbilde
Medlem
Altmann, Marianne
Profilbilde
Medlem
Carlsson, Maria
Profilbilde
Medlem
Eltoft, Agnethe
Profilbilde
Medlem
Fromm, Annette
Profilbilde
Medlem
Hagberg, Guri
Profilbilde
Medlem
Ildstad, Fredrik
Profilbilde
Medlem
Tveiten, Arnstein
Profilbilde
Varamedlem
Abbas, Azhar
Profilbilde
Varamedlem
Ajmi, Soffien Chadli
Profilbilde
Varamedlem
Farmen, Anette Huuse
Profilbilde
Varamedlem
Larsen, Iben Cornelia Keim
Profilbilde
Varamedlem
Ofte, Hilde Karen
Profilbilde
Varamedlem
Sandset, Else Charlotte
Profilbilde
Varamedlem
Seljeseth, Yngve Müller
Profilbilde
Varamedlem
Varga, Viktoria