Norsk Hodepineselskap

Spesialforening i Legeforeningen

Aktuelle saker

Norsk Hodepineselskap utlyser forskningsmidler til hodepine

Norsk Hodepineselskap er en spesialforening for leger og andre helsearbeidere med spesiell interesse for hodepine. Selskapets formål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. I 2019 vil vi dele ut inntil 50.000,- kr til forskningsprosjekter. Pengene kan ikke benyttes til reiser på kongress eller som publikasjonsgebyrer.
22. november 2019

Søker må være medlem av selskapet på søknadstidspunktet. For å bli vurdert må du skrive en søknad til Hodepineselskapets styre, der du beskriver hvem du er, tidligere forskningserfaring, ditt omsøkte prosjekt og hva du søker midler til. Prosjektbeskrivelse/protokoll skal legges ved søknaden. Publisering skal skje i samsvar med ICMJE-anbefalinger, og åpen tilgang til publiserte resultater kreves. I etterkant av prosjektene skal det rapporteres inn til Hodepineselskapet om hva pengene ble brukt til.

Styret vil legge vekt på følgende kriterier når vi vurderer søknadene:

  • Prosjektets relevans og forventet betydning
  • Vitenskapelig kvalitet
  • Gjennomførbarhet
  • Forsker/forskermiljø

Søknaden kan sendes til: Norsk Hodepineselskap ved styreleder Kai Ivar Müller, Nevrologisk avdeling; Universitetssykehuset Nord Norge HF, Postboks 1000, 9038 Tromsø, epost: Kai.Ivar.Muller@unn.no.

Søknadsfrist: 31. desember 2019

 

For styret i Norsk Hodepineselskap

Einar Kinge