Norsk selskap for akuttmedisin

Spesialforening

Spesialforeningen for akuttmedisin

NORSEM er en frivillig interesseorganisasjon for leger som vil primært arbeide for å bedre akuttmedisinen i Norge. Et viktig mål er å øke den legefaglige kompetansen og tilgjengeligheten i norske akuttmottak, samt styrke den akuttmedisinske kompetansen hos alle leger som ser akutte pasienter.

To ambulansepersonell som drar en båre fra en ambulanse. Foto: AHUS