Vil du bli medlem?

Send epost til medlem@legeforeningen.no og gi beskjed om at du ønsker å bli medlem av Norsk selskap for trombose og hemostase.