Norsk selskap for trombose og hemostase

Vi er en tverrfaglig spesialforening

Norsk selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) sitt formål er å bidra til kompetanseøkning om hemostase og tromboseproblematikk på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og å fremme klinisk arbeid, forskning og undervisning innen fagfeltet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

Røde blodlegemer i kutt som strømmer gjennom årer fra det menneskelige sirkulasjonssystemet.

Vil du bli medlem?

Send epost til medlem@legeforeningen.no og gi beskjed om at du ønsker å bli medlem av Norsk selskap for trombose og hemostase.