2. Nasjonale møte om antitrombotisk behandling 13-14. Oktober 2016

NSTHs andre møte om antitrombotisk behandling ble avholdt i Ingeniørenes hus den 13.-14. Oktober 2016.

Link til møtets hjemmeside og til påmelding: www.ccnorway.no/nsth.