Fakta om foreningen

Norsk Selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) er en tverrfaglig spesialforening av Den Norske Legeforeningen. NSTHs formål er å bidra til kompetanseøkning om hemostase og tromboseproblematikk på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og å fremme klinisk arbeid, forskning og undervisning innen fagfeltet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

NSTH publiserte i november 2013 de første evidensbaserte norske retningslinjene for antitrombotisk behandling (se www.nsth.no) og arbeidet med oppdatering pågår og vil bli publisert i 2016. I september 2014 arrangerte NSTH sitt 1. nasjonale møte om antitrombotisk behandling med nærmere 200 deltakere. NSTH arrangerte sitt 2. nasjonale møte om antitrombotisk behandling den 13. - 14. oktober 2016