Norsk trygdemedisinsk forening

Spesialforeningen for trygdemedisin

Dette er spesialforeningen for deg som jobber med, eller er interessert i trygdemedisin. Trygdemedisin er en disiplin innen det medisinske fagfeltet samfunnsmedisin.

Illustrasjonsbilde - Foto Thomas Barstad Eckhoff

Aktuelt

Video – Foredrag under årsmøtet i mars 2019

Fremhevede saker fra nettsiden

Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter