Allmennlegers erfaringer som portvakt

Stein Nilsen er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege i Askøy kommune. Han har også hatt en deltidsstilling som rådgivende overlege i Trygdeetaten/NAV siden 1998. Han disputerte 12.04.2018 med avhandlingen: «Allmennlegers erfaringer som portvakt – utfordringer, håndtering og konsekvenser.