Norsk trygdemedisinsk forening

Fagstoff

Rettferdighet og objektivitet i trygdememedisinske uførhetsvurderinger.

Hans Magnus Solli . Han disputerte 19.10.2007 med avhandlingen «Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger. Et etisk og vitenskapsfilosofisk analyse av tre uførhetsmodeller i et historisk perspektiv».
27. august 2018