Norsk trygdemedisinsk forening

Fagstoff

Doktorgrad: The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners

Guri Aarseth har vært fastlege i Larvik siden 1988 og er spesialist i allmennmedisin. Hun har også tatt studier i litteratur og lingvistikk. Hun disputerte 6. juni 2019 med avhandlingen «The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners.»