Norsk trygdemedisinsk forening

Fagstoff

Doktorgrad:Implementing a transdiagnostic group-based occupational rehabilitation program for work disabled individuals with chronic pain, chronic fatigue and common mental disorders: Feasibility of the program, patterns of work

Karen Walseth Hara jobber i en kombinert stilling som lege med hovedoppgaver innen samfunnsmedisin/trygdemedisin ved NTNU, NAV og St Olavs Hospital HF. Hun er også leder for Norsk trygdemedisinsk Forening. Hun disputerte 27.november 2019 med avhandlingen ”Implementing a transdiagnostic group-based occupational rehabilitation program for work disabled individuals with chronic pain, chronic fatigue and common mental disorders:
Feasibility of the program, patterns of work participation and the effect of adding telephone follow-up”
12. mai 2020