Arbeid og Helse

I 2016 utarbeidet NAV og Helsedirektoratet en felles strategi for et tettere samvirke mellom Arbeid og Helse.

Mange internasjonale studier viser at mangel på arbeid ofte har negative helsekonsekvenser,
og at arbeid oftest er helsefremmende. God helse i befolkningen fremmer på sin side
sysselsettingen. Langt flere bør få muligheten til å arbeide med og til tross for et helseproblem
– og å arbeide så mye som helsen tillater. Regelen innen begge sektorer har vært å tenke sekvensielt: arbeid blir et tema når behandling
er sluttført.Koordinert og samtidig innsats fra helse- og arbeidssektoren skal redusere tiden som
stønadsmottaker og bistå flere inn i arbeid. 

Her kan du lese strategidokumentet Arbeid og helse - et tettere samvirke

Statusrapport fra mai 2019 "Tilstand og utfordringer på arbeid-helseområdet" kan du lese her.