Norsk trygdemedisinsk forening

Arbeid og helse

HelseiArbeid

HelseIArbeid er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, skjelett- og psykiske plager. Satsingen er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV.

7. mai 2020

Les mer om HelseiArbeid på nav.no her

En kort introduksjon til HelseiArbeid fra helsedirektoratet.no finner du her.