Norsk trygdemedisinsk forening

Fremhevede artikler

Nytt NEL-kurs og ny fagbok i trygdemedisinsk fagetikk

08. mai 2020
Norsk trygdemedisinsk forening har gleden av å presentere nytt NEL-kurs i trygdemedisinsk fagetikk og en tilhørende ny fagbok i trygdemedisin.