Norsk trygdemedisinsk forening

Fremhevede artikler

Nytt NEL-kurs og ny fagbok i trygdemedisinsk fagetikk

Norsk trygdemedisinsk forening har gleden av å presentere nytt NEL-kurs i trygdemedisinsk fagetikk og en tilhørende ny fagbok i trygdemedisin.
8. mai 2020
yrtårn som lyser opp blått hav

Gå til NEL-kurs i trygdemedisin.
Gå til fagboka Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver.

Ønsker du mer informasjon om kurset eller fagboka, eller gi tilbakemeldinger, kan du sende en mail til Hans Magnus Solli,  hmsolli@online.no.