Nytt NEL-kurs og ny fagbok i trygdemedisinsk fagetikk

Norsk trygdemedisinsk forening har gleden av å presentere nytt NEL-kurs i trygdemedisinsk fagetikk og en tilhørende ny fagbok i trygdemedisin.
yrtårn som lyser opp blått hav

Gå til NEL-kurs i trygdemedisin.
Gå til fagboka Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver.

Fagboka har fått god omtale i tidsskriftet: 

Nr 4, 2022: Steinar Krokstad: For deg som synes sykemelding er vanskelig

Lanseringen av e-læringskurset og fagboka ble også omtalt i tidsskriftet

Ønsker du mer informasjon om kurset eller fagboka, eller gi tilbakemeldinger, kan du sende en mail til Hans Magnus Solli,  hmsolli@online.no.