Norsk trygdemedisinsk forening

Kurs

Marskurset 2021 arrangeres 17.mars

Norsk trygdemedisinsk forening inviterer til digitalt Marskurs 2021 på Teams onsdag 17.mars fra kl 10.30-15.15. Kurset er i år gratis. Se vedlagte program.

PÅMELDING PÅ MAIL INNEN 12.03.21 TIL Lucretia.martina.udding@nav.no

Program:

Del 1 Presentasjon av trygdemedisinsk forskgning

10.30-11.45 Effekt av ulike former for arbeidsrettet rehabilitering. Hysnesprosjektet
Ved Karen Walseth Hara, Koordinerende rådgivende overlege, NAV/1. amanuensis NTNU Trøndelag og Sigmund Gismervik, Kst. klinikksjef, Klinikk for fysiskalsk medisin og rehabilitering, St. Olav/1.amanuensis NTNU.

Presentasjonen inkluderer 10 minutter for spørsmål/kommentarer.

11.45-12.20 Lunsj

12.20 -13.20 Språket i legeerklæringer.
Ved Guri Aarseth, fastlege /phd.

Presentasjonen inkluderer 15 minutter for spørsmål/kommentarer.


Del 2 Fagdel: Senfølger etter covid-19 sykdom

13.30-14.20 Senfølger etter covid-19 sykdom – status i Norge.
Ved Hanne Løvdal Gulset, avdelingsdirektør, prosjektleder analyse og forskning, i Koronavaksinasjonsprogrammet.

Presentasjonen inkluderer 10 minutter for spørsmål/kommentarer.


14.30-15.15 Senfølger etter covid-19 sykdom, praktisk erfaring.
Ved Tom Farmen Nerli, overlege, klinisk fysikalsk medisin og rehabilitering Kysthospitalet, Sykehuset Vestfold.

Presentasjonen inkluderer 10-15 minutter for spørsmål/kommentarer.


Årsmøtet til Norsk Trygdemedisinsk forening avholdes rett etter kurset, fra kl 15.30-16.45. Innkalling med påmeldingsinformasjon vil bli sendt per mail. Vi håper å se så mange av dere som mulig.

Sett av dagen! Ta kontakt ved spørsmål. Velkommen!
10. februar 2021