Norsk trygdemedisinsk forening

Kurs

Velkommen til Årsmøtekurset

Årsmøtekurset for Norsk Trygdemedisinsk Forening (Marskurset) 20.-21. mars 2019 ble avholdt som vanlig på Quality Hotell Olavsgården på Lillestrøm. Tittel: Tilbake til arbeid, tross sykdom!?

Det er søkt om godkjenning som emnekurs i spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin og fysikalsk medisin. Kurset vil også bli lagt ut i kurskatalogen og mail med påmeldingsinformasjon er sendt til våre medlemmer
 
Påmelding til Ole K Grønli,  NAV Klageinstansen 

Påmeldingsfrist : 6.  mars
Kursavgift: kr 3400,-

Betales innen 6. mars  til Norsk trygdemedisinsk forening, kontonummer 7460.05.20877.  Deltakers navn og tittel på kurset må påføres innbetalingen. Dette gjelder også hvis arbeidsgiver betaler (ellers blir betalingen ikke registrert).