Presentasjoner fra digitalt Marskurs 2021

Norsk trygdemedisinsk forening sitt årsmøtekurs Marskurs 2021 ble avholdt på Teams onsdag 17.mars fra kl 10.30-15.15. Kurset var i år gratis. 91 deltakere fikk høre spennende foredrag om ny trygdemedisinsk forskning og senfølger etter Covid-19.Program var som følger:

Del 1 Presentasjon av trygdemedisinsk forskgning

10.30-11.45 Effekt av ulike former for arbeidsrettet rehabilitering. Hysnesprosjektet
Ved Karen Walseth Hara, Koordinerende rådgivende overlege, NAV/1. amanuensis NTNU Trøndelag og Sigmund Gismervik, Kst. klinikksjef, Klinikk for fysiskalsk medisin og rehabilitering, St. Olav/1.amanuensis NTNU.

12.20 -13.20 Språket i legeerklæringer.
Ved Guri Aarseth, fastlege /phd.


Del 2 Fagdel: Senfølger etter covid-19 sykdom

13.30-14.20 Senfølger etter covid-19 sykdom – status i Norge.
Ved Hanne Løvdal Gulset, avdelingsdirektør, prosjektleder analyse og forskning, i Koronavaksinasjonsprogrammet.


14.30-15.15 Senfølger etter covid-19 sykdom, praktisk erfaring.
Ved Tom Farmen Nerli, overlege, klinisk fysikalsk medisin og rehabilitering Kysthospitalet, Sykehuset Vestfold.