Årsmøtekurs 2023

Norsk Trygdemedisinsk Forening/Fagutvalget arrangerer Årsmøtekurs 21. og 22. mars. Programmet inneholder oppdateringer på områder som CFS/ME, long covid, fibromyalgi og overvekt blant annet. Se vedlagte program, som inkluderer praktisk informasjon. Vi håper så mange som mulig melder seg på. Påmelding til lucretia.martina.udding@nav.no

Blomst som spirer

Program Kurs i Trygdemedisin  21.-22. mars 2023

Tittel: Kurs i Trygdemedisin

Sted: Quality Hotell Olavsgaarden, Lillestrøm

Arrangør: Norsk Trygdemedisinsk forening

Kurspris: 4000,-

 

De som ønsker overnatting må selv kontakte Hotell Olavsgaard (63847700) og bestille overnatting. Pris 1250,- pr natt.  Oppgi referanse GRO11570

I tillegg kommer dagpakke for 21. og 22. mars som inkluderer lunsj på 690,- pr dag.

På kvelden 21. mars arrangeres en Festmiddag som koster 510,-.

Kurset er godkjent for følgende spesialiteter:

Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i trygdemedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Arbeidsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.

Påmelding til lucretia.martina.udding@nav.no

Link til kurskatalogen: https://www.legeforeningen.no/kurs/2023/1/35307/#tab2

 

TIRSDAG  21. MARS

 

CFS/ME

09.00-09.45  Hva vet vi om årsaker til CFS/ME? v/ Ingrid Helland, nevrolog, leder av Nasjonalt Kompetansesenter for CFS/ME

09.45-10.00    Pause

10.00-10.45     Behandlingsmuligheter for CFS/ME v/ Ingrid Helland, nevrolog, leder av Nasjonalt Kompetansesenter for CFS/ME

10.45-11.00    Diskusjon        

11.00-11.15      Pause

11.15-12.00     Norsk og europeisk forskning på trygdemedisin og CFS/ME. Arbeid med nasjonalt pasientforløp for langvarig utmattelse v/ Karen Walseth Hara, 1. amanuensis, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.   Koordinerende rådgivende overlege, NAV Trøndelag

12.00-12.15    Pause

 

Senfølger etter covid-19

12.15-13.00     Erfaringer knyttet til behandling av pasienter med mildt forløp og senfølger etter covid-19, v/ Tom Nerli, overlege ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet - Sykehuset i Vestfold

13.00-14.00    Lunsj

14.00-14.45     Hva vet vi om senfølger etter lettere covid-19 infeksjoner?, v/ Jan Peter William, seniorrådgiver, dr. med, MPH, Folkehelseinstituttet

14.45-15.00     Pause

 

Fibromyalgi

15.00-16.00    Forståelse og håndtering av fibromyalgi, v/ Sigrid Hørven Wigers, dr. med, Spes. fysikalsk medisin og rehab. Gjesteforsker, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

16.00-16.15     Pause

16.15-17.00    Årsmøteforedrag. Hvordan påvirker følsomhetens kraft psykisk helse og NAV? v/ Gunnar Telnes, professor emeritus i trygdemedisin og samfunnsmedisin,  Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

17.15-18.30   Årsmøte i Norsk Trygdemedisinsk Forening

19.30              Middag med underholdning

 

ONSDAG  22. MARS

Fagetikk

08.30 - 08.40  Innledning ved sjeflege i NAV, v/ Marit Hermansen

08.40- 09.25    Erfaringer med bruk av ICF i rehabilitering v/ Frank Becker ph.d., spes. fys. med & rehab, Sunnaas sykehus HF og førsteamanuensis, UiO.  

09.25- 09.40    Pause

09.40 - 09.55  Fagetiske innspill, v/ Hans Magnus Solli, Ntmfs prosjektleder for trygdemedisinsk fagetikk.

09.55- 10.40  Paneldebatt om funksjonsevnevurderinger, der tre trygdemedisinsk interesserte leger og salen deltar, i tillegg til Frank Becker

10.40- 11.00   Pause (med utsjekk)

11.00- 12.00    Fastlegekrise og NAV, v/ Marit Hermansen, sjeflege i NAV og Hans Christian Myklestul, styremedlem  i Allmennlegeforeningen

12.00 -12.15    Pause

12.15- 13.00    Hvordan fungerer samhandlingen rundt langtidssykmeldte?, v/  Erlend Haukland Våge, Hernes Institutt 

13.00- 14.00    Lunsj

Trygdemedisinsk Forskning

14.00- 14.45    Sykelig overvekt og arbeidsdeltakelse, v/ Anita Dyb Linge, forsker, Høyskolen i Volda

14.45- 15.00    Pause

15.00- 15.45    Arbeidsfaktorer og risiko for arbeidsuførhet, v/ Stein Knardal, professor em., Statenes arbeidsmiljøinstitutt

15.45- 16.30    Diskusjon og avsluttende kommentarer.