Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

EUMASS kongress 2021

Det ble avholdt en digital utgave av EUMASS kongressen 16.-17. september 2021, som erstatning for kongressen som skulle vært avholdt i Basel i Sveits i september 2020 i Basel i Sveits. Tema for kongressen var: ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”. Se https://eumass-2021.eu/

22. mars 2021
Eumass kongress logo

Hovedtema:
• Changing societies – changing risks
• Mental disorders and challenges
at the workplace
• Visions of new systems and approaches
• Multimorbidity – challenges for work and
insurance medicine
• New approaches in assessments for
disability prevention and reintegration

Det blir spennende forelesninger fra internasjonale, men også norske, forelesere, om ulike tema innen arbeid og helse, inkludert smertetilstander, psykisk helse og rehabilitering. I tillegg blir det to forelesninger relatert til Covid-19.

For mer informasjon, se Eumass Congress 2021

Følgende forhåndsgodkjenninger er gitt fra legeforeningen:  

Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). 

Psykiatri: 12 timer for spesialistenes etterutdanning. 

Samfunnsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Det er også søkt om godkjenning for arbeidsmedisin, men svar foreligger ikke enda. 

Det gjøres oppmerksom på at godkjenning for sykehusspesialitetene gjelder de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke, og kun for leger som har rett til å gjennomføres spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas. Det legges ikke opp til valgfrie kurs i ny spesialistutdanning etter 1.mars 2019.