Digitalt fagetikkmøte om faglig skjønn, i og utenfor NAV 21.09.23!

Å kunne utøve skjønn er en tillatelse som lovgiver har gitt, men tillatelsen til å skjønne vil alltid være omgitt av rammer, hensyn, som sier noe om hvordan skjønnet skal gjøres. I dette møtet søker vi å utforske temaet skjønn, både i og utenfor NAV. Ingar heum, avdelingsdirektør i NAV Vest-Viken og forfatter av boken "Skjønn - perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV", innleder til diskusjon. Se vedlagte invitasjon. Velkommen!
Paragraf i labyrint