Eumass kongress 28.-30. september 2023 Strasbourg! Husk Early-bird 30.juni! Info om godkjenning!

EUMASS kongressen 2023 blir arrangert i Strasbourg, Frankrike, fra torsdag 28.-lørdag 30. september 2023. Tittel: Insurance medicine 2.0 in a changing world. Frist for early bird pris er 30.juni! Kongressen er foreløpig forhåndsgodkjent for spesialitetene Allmennmedisin, Samfunnsmedisin og Arbeidsmedisin med 20 timer for etterutdanning. Det er også søkt for fysikalsk medisin- og rehabilitering, Psykiatri og revmatologi. Endelig godkjenning forutsetter godkjenning av EACCME. Ta kontakt ved spørsmål.
Strasbourg
Foto: Colourbox

Tema for kongressen er: Insurance medicine 2.0 in a changing world.
Hovedtema er: sykefravær, rehabilitering og return-to-work, arbeidsevne, trygdemedisinutdanning, etikk, lovgivning og forholdet mellom helsevesen og trygdevesen. Senfølger etter Covid-19 og big data i trygdemedisin er også tema. Se program på https://www.eumass2023.eu/en

Dette blir en fantastisk anledning til å lære og dele kunnskap om fagfeltet trygdemedisin, arbeid og helse. 

Påmelding via hjemmesiden https://www.eumass2023.eu/en

Husk early-bird pris ved påmelding innen 30.juni 2023.

Det er flere norske bidrag, og vi håper vi blir en god norsk delegasjon i Strasbourg!

Følg med på kontressens hjemmeside, som oppdateres fortløpende. 

Eumass.https://eumass.eu/