Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Eumass-kongressen 2023 Strasbourg! Hold av dato! Ny frist for abstracts: 25.01.23!

Hold av datoen: EUMASS kongressen 2023 vil bli arrangert i Strasbourg, Frankrike, fra torsdag 28.-lørdag 30. september 2023. Tittel: Insurance medicine 2.0 in a changing world. Frist for innsending av abstracts er 25.01.23!
4. oktober 2022
Strasbourg
Foto: Colourbox

Tema for kongressen er: Insurance medicine 2.0 in a changing world.
Hovedtema er: sykefravær, rehabilitering og return-to-work, arbeidsevne, trygdemedisinutdanning, etikk, lovgivning og forholdet mellom helsevesen og trygdevesen. Senfølger etter Covid-19 og big data i trygdemedisin er også tema. Se vedlagte invitasjon for nærmere beskrivelse.

Dette blir en fantastisk anledning til å lære og dele kunnskap om fagfeltet trygdemedisin, arbeid og helse. 

Påmelding: starter i mars 2023. Rabatt ved tidlig påmelding (Early birds).
Abstracts: Send inn via hjemmesiden innen 10.januar 2023. Abstract Submission | EUMASS 2023

Det er nå åpnet for innsending av abstracts. Vi håper på flere norske bidrag og at mange blir med til Strasbourg!

Følg med på kontressens hjemmeside, som oppdateres fortløpende. 

Eumass.https://eumass.eu/