Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Eumass-kongressen 2023 Strasbourg!

Neste Eumass-kongress blir i Strasbourg i Frankrike i slutten av september 2023! Eksakte datoer kommer snart, men møtet kommer til å bli avholdt fra en torsdag morgen til lørdag formiddag.
19. april 2022
Strasbourg
Foto: Colourbox

Tema for kongressen er: Insurance medicine 2.0 in a changing world.
Hovedtema er: sykefravær, rehabilitering og return-to-work, arbeidsevne, trygdemedisinutdanning, etikk, lovgivning og forholdet mellom helsevesen og trygdevesen. Senfølger etter Covid-19 og big data i trygdemedisin er også tema. Se vedlagte invitasjon for nærmere beskrivelse.

Påmelding: starter i mars 2023. Rabatt ved tidlig påmelding (Early birds).
Abstracts: Innsending mellom 1.september og 1. desember 2022 via nettsiden til Eumass.https://eumass.eu/

Vi håper på flere norske bidrag og at mange blir med til Strasbourg!