Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Fagseminar om sakkyndighet

Den 5. november 2018 arrangerer vår kollega Hans Magnus Solli, seniorforsker ved Klinikk for psykiskhelse og rusbehandling ved Sentralsykehuset i Vestfold og tidligere rådgivende overlege i NAV fagseminar om trygdemedisinsk sakkyndighet mellom pasient, psykisk helsetjeneste og NAV.
27. august 2018

Seminaret foregår på Farris Bad i Larvik. Målet med kurset er å formidle og utvikle kunnskap om trygdemedisinsk sakkyndighet i psykisk helsetjeneste med fokus både på skrivingen av erklæringer og på den kliniske ivaretakelsen av pasientens arbeidsevne. Det er søkt godkjenning for spesialitetene allmennmedisin, psykiatri og samfunnsmedisin.