Fagstipendet 2019 til Hans Magnus Solli

Årets fagstipend på Kr 30 000 ble tildelt Hans Magnus Solli til dekning av utgifter i samband med utarbeiding og oversetting av fagartikkel knyttet til utviklingen av et emnekurs i trygdemedisinsk etikk som vil bli tilgjengelig på kursplattformen til Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, våren 2019.
Sol på blå himmel titter frem bak trærne
Foto: colourbox.com

Artikkelen "Physicians in the double role of treatment provider and expert in light of principle-based social insurance medical ethics" er publisert i Nordic Journal of Applied Ethics.