Fagstipendet 2020 tildelt Dag Brekke

Årets fagstipend på Kr 30 000 ble tildelt Dag Brekke.
Stipendet går til dekning av utgifter i tilknytning til 10 års oppfølgingsstudie av materialet fra hans rehabiliteringsstudie fra Sunnaas.
Styret slutter seg til fagutvalgets innstilling. Dette er et spennende og viktig arbeid. Alt for sjelden ser vi at slike langtidsoppfølginger blir gjennomført.
Forstørrelsesglass på graf
Foto: Colourbox.com