Fagstipendet 2022 tildelt Kirstin Meintjes Efskind

Fagstipend 2022 tildelt Kirstin Meintjes Efskind
Kirstin Meintjes Efskind fikk i 2022 tildelt inntil Kr 25 000 fra potten «Årets fagstipend».

Etter innstilling fra fagutvalget fattet styret i Ntmf vedtak om at Kirstin Meintjes Efskind kunne tildeles inntil kr. 25.000 til dekning av utgifter i tilknytning til sitt prosjekt, som omhandler hvordan økonomiske insentiver motiverer fastleger i sitt arbeid med pasienter og trygdemedisinske oppgaver. Hun sammenligner dette mellom fastleger i Norge og i Skottland.
Vi ser fram til presentasjon av arbeidet på foreningens årsmøtekurs 2024.
ordsky læring verden