Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Presentasjoner fra første møte i Ny digital møteplass for trygdemedisinsk fagetikk 26.10.21!

Hva skal til for å få flere i arbeid? Hva har det å si hvordan vi møter brukerne i NAV?

Det første møtet i Ntmfs digitale «Ny møteplass for trygdemedisinsk fagetikk» ble avholdt
tirsdag 26. oktober 2021 kl. 18.30 - 20.00. Vi fikk interessante og tankevekkende foredrag om betydningen av anerkjennelse for læring og mulighet for å bidra i samfunnet, og gode refleksjoner i etterkant.

28. oktober 2021
Smilende mennesker
Foto: Colourbox