Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

EUMASS kongress 2020 er utsatt til 16.-18. september 2021!

EUMASS kongressen skulle gått av stabelen 17. – 19. September i 2020 i Basel i Sveits, men er nå utsatt til 16.-18. september 2021. Tema for kongressen er som før: ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”.
14. oktober 2019

For mer informasjon, se Eumass Congress 2021.

Foreningen vil søke Dnlf om forhåndsgodkjenning av kongressen for spesialister innen arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin.