Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

EUMASS kongress: Frist for å sende inn abstrakt til Eumass er utvidet til 14. desember

EUMASS kongressen går av stabelen 17. – 19. September i 2020 i Basel i Sveits. Tema for kongressen er ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”.
14. oktober 2019

Foreningen vil igjen søke Dnlf om forhåndsgodkjenning av kongressen for spesialister innen arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin.