Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Ny digital møteplass 28.april! Oppfølging av CFS/ME - rett til deltagelse eller tvungen behandling?

Neste møte på den digitale møteplassen for trygdemedisinsk fagetikk er torsdag 28. april 2022 kl. 18.30

Tema:
Hvordan kan leger i og utenfor NAV forholde seg til den polariserte debatten om CFS/ME og mennesker med CFS/ME?


Psykiater/overlege Marte Jürgensen ph.d. er hovedforedragsholder for kvelden:
Oppfølging av CFS/ME - rett til deltagelse eller tvungen behandling?
- Refleksjon over etiske problemstillinger og faglige utfordringer i lys av egen erfaring som lege, pasient og behandler

Se invitasjon og program for mer informasjon og møtelink!
Velkommen!

20. april 2022
Marte Jurgensen
Foto: Privat