Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Ny digital møteplass for trygdemedisinsk etikk

Norsk trygdemedisinsk forening starter opp med:

Ny digital møteplass for trygdemedisinsk fagetikk
22. september 2021
Dommerklubbe og stetoskop
Foto: Colourbox

Trygdemedisin er både interessant og krevende. Pasientens ønsker, legens egne medisinske vurderinger og samfunnets interesser kan oppleves motstridende. I Norsk trygdemedisinsk forening har vi arbeidet for å avklare trygdemedisinens fagetiske grunnlag i vår tid. Det har resultert i et NEL-kurs  og en fagbok 

Nå etablerer vi en digital møteplass pr. «Teams» slik at interesserte kolleger kan snakke sammen om viktige fagetiske spørsmål i trygdemedisinsk praksis.

Målet er å øke kunnskapen om måter fag og etikk samvirker på vårt felt.

Målgruppe: Kolleger som jobber med det trygdemedisinske faget, som rådgivende leger i NAV, leger i klinisk praksis eller leger med interesse for trygdemedisin på andre måter.
Hyppighet: Første møte 26. oktober 2021 og videre ett møte i halvåret, ev. oftere om ønskelig. Varighet: Omkring en og en halv time
Tid på dagen: Første møte blir klokka 18.30. Tidspunktet kan senere endres for å få med flest mulig.
Møteform: Først blir det en eller to innledninger, så drøfter vi innholdet i disse.
Tematikk: En rekke fagetiske tema kan tas opp, som for eksempel sykdoms- og helsebegrep.

Det første møtet blir Tirsdag 26.10.2021 kl 18.30-20.00. Sett av datoen! Invitasjon kommer.
Møtet skal handle om overordnede verdier i møtet mellom profesjonelle og borgere/brukere i NAV-systemet. Professor i sosialmedisin Steinar Krogstad argumenterer for hva som skal til for å få flere i arbeid (jf. tidsskriftsartikkelen) Professor i pedagogikk Arne N. Jordet argumenterer for betydningen av anerkjennelse (jf. boka). Deretter blir det en diskusjon.