Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Trygdeforskningsseminaret 2021! Meld deg på!

Trygdeforskningsseminaret er kanskje det viktigste tverrfaglige møtestedet for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge. Det er også en arena hvor forskere, praktikere og forvaltning møtes.
25. oktober 2021
Vigelandsparken
Foto: Colourbox.com

Tid og sted: 2. og 3. desember, Høyres hus, Stortingsgaten 20, Oslo

• Bør vi tenke nytt om trygd og sysselsetting etter korona?
• Varm favn? Rettssikkerhet i et arbeidsorientert trygdesystem
• Hva skjer med sykeligheten når levealderen øker?
• Hvor utbredt er diskriminering i det norske arbeidsmarkedet?

Frist for påmelding er 8. november og kan gjøres her: https://www.checkin.no/event/37279/trygdeforskningsseminaret-2021