Trygdeforskningsseminaret 2022!

Tid: 1. og 2. desember
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo
Påmeldingsfrist: 7 november. Se hjemmeside.
Aker brygge
Foto: Colourbox.com

Frischsenteret og Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker velkommen til årets trygdeforskningsseminar med plenumsforedrag, parallellsesjoner og debatt.  
Trygdeforskningsseminaret er blant de viktigste tverrfaglige møtestedene for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge. Det er også en arena hvor forskere, praktikere og forvaltning møtes.


Tentativt program:
Blant spørsmålene vi tar opp på årets seminar er: 
Hvilken betydning har inntekt og formue i en skandinavisk velferdsstat? 
Hva er troverdig trygdeforskning? 
Arbeidsorientert uføretrygd – kan flere få (ordinær) jobb? 

Se også nettside: Trygdeforskningsseminaret 2022 - Frischsenteret (uio.no)
Torsdag 1. des.

 10:00 – 10:30 Registrering m/kaffe

10:30 – 10:45 Åpning av seminaret

- Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet

 10:45 – 11:45 Plenum 1: Hvilken betydning har inntekt og formue i en skandinavisk velferdsstat?

Hva er effekten av inntekt og formue på de voksnes helse i en skandinavisk velferdsstat? Og hva er effekten på barnas helse og skoleresultat? Dette og flere andre spørsmål skal diskuteres basert på forskning om svenske lottovinnere

- Erik Lindqvist, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

- Knut Røed, Frischsenteret: Diskusjonspartner 

11:45 –12:45 Lunsj

12:45 – 14:00 Plenum 2: Troverdig trygdeforskning

Forskning er viktig for politikkutforming, men den må være troverdig og solid. Er den det og hvordan kan den forbedres?

- Kjetil Bjorvatn, NHH. Er den kvantitative (trygde)forskningen troverdig? Observasjonelle og eksperimentelle studier.

- Julie Zahle, UiB. Under hvilke betingelser, og hvordan, kan man generalisere i kvalitativ forskning?

 14:15 – 15:35 Parallelle sesjoner

 15:50 – 17:10 Parallelle sesjoner

 20:00 Konferansemiddag Olivia Eger, Karl Johans gate 23

           - - - 

Fredag 2. des.

09:00 – 11:00 Parallelle sesjoner 

11:15 – 12:30 Plenum 3 Arbeidsorientert uføretrygd – kan flere få (ordinær) jobb?

Sysselsettingsutvalget har foreslått bruk av arbeidsorientert uføretrygd for å styrke uføretrygdedes muligheter i arbeidsmarkedet. Får vi dette til i praksis og hvilke erfaringer har vi så langt? 

- Erik Oftedal, Arbeids- og velferdsdirektoratet / OsloMet, ansvarlig for arbeids- og velferdsdirektoratets innspill til sysselsettingsutvalget

- Beate Brinchmann, leder av Norges første kompetansesenter for psykisk helse og arbeid, Nordlandssykehuset i Bodø

- TBC

 12:30 – 13:30 Lunsj

 Avslutning

 

Arrangører:

Arbeids- og velferdsetaten og Frischsenteret